Български  English  
ЦСКА - ОБЕДИНЕНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
потребители: 138 775

Общо събрание на шахматен клуб ЦСКА
сряда 03 август, 2016

 
Общо събрание на шахматен клуб ЦСКА

ПОКАНА

Управителният съвет на Шахматен клуб "ЦСКА", на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 10.09.2016 г. в 17.00 часа в залата на адрес ул.Антон П.Чехов" 16А , при следния дневен ред:
- Отчет за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА" през 2015 г. и финансов отчет за 2015 г.
- Доклад на контролния съвет
- Разни

Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.

Сподели:          

SponsorsA 1

A1 MaxSport

Petrol

acibademcityclinic

Костюми "HUGO BOSS"

Армейско пиво

Хотел "Камчия"

Sponsors

Copyright © 2022 ЦСКА
Всички права запазени.

Последвайте ЦСКА