Български  English  
ЦСКА - ОБЕДИНЕНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
потребители: 130 755

Общо събрание на шахматен клуб ЦСКА
сряда 03 август, 2016  |   7149

 
Общо събрание на шахматен клуб ЦСКА

ПОКАНА

Управителният съвет на Шахматен клуб "ЦСКА", на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 10.09.2016 г. в 17.00 часа в залата на адрес ул.Антон П.Чехов" 16А , при следния дневен ред:
- Отчет за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА" през 2015 г. и финансов отчет за 2015 г.
- Доклад на контролния съвет
- Разни

Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.

Сподели:          

СПОНСОРИ

A1 Mobile App

Sponsors

A 1Petrol

acibademcityclinic

motopoint.bg

Костюми "HUGO BOSS"

Армейско пиво

Хотел "Камчия"

Sponsors

Copyright © 2020 ЦСКА
Всички права запазени.

Последвайте ЦСКА