Български  English  
ЦСКА - ОБЕДИНЕНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
потребители: 25410

.

ЧЛЕНСКИ КАРТИ:  „ОЩЕ ОТ ДЕТЕ“ И „СЪРЦА ЧЕРВЕНИ“    

УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА И УПОТРЕБА


Описание:
Членските карти са инструмент, който отговаря на официализирането на всеки привърженик  (карта за лоялност), издадена от клуба, който основно преследва следната цел: ЦСКА изпълнява стратегията на всеки голям световен клуб.

Това е форма, при която всеки привърженик на клуба, показва своята лоялност и със скромни средства подпомага любимия си отбор. Средствата от всяка карта са за клуба. Моля, внимателно да попълнете регистрацията си. В полето „ИЗБЕРЕТЕ ВИД СПОРТ“ вие сам определяте към кой клуб да са средствата. Ако сте пропуснали да отбележите, моля влезте във Вашия акаунт и направете Вашия избор.

Клубът съответно е подготвил маркетингова стратегия, при която всеки официален член, получава програма за възнаграждаване на най-верните си поддръжници, която включва много ползи:
1. Улесняване при закупуването на входни билети (билети или абонаменти);        
2. Осигуряване на максимална прозрачност при разходването на средствата;        
3. Улесняване на контрола за достъп и спазването на законодателството за борба с насилието, като по този начин насърчава по-добрия достъп за населението и безопасността на спортни събития;
4. Членските карти не заместват абонаментит, които трябва да бъдат закупени отделно, но ви позволяват да ползвате отстъпки от всички предложения на платформата cska.bg:
- Получавате красиво изработена пластика, обозначена с любимата марка ЦСКА и Вашите имена. Тази карта Ви дава идентичност и много превилегии.
На cska.bg (АЗ ♡ ОБИЧАМ ЦСКА - ЧЛЕНСКИ КАРТИ) можете да следите:
- в кои търговски обекти и какви отстъпки имате право да ползвате;
- какви услуги и при какви условия имате право да ползвате;
- 10% от фен артикулите от официалния фен магазин;
- 5% от стойността на билетите на домакинските срещи;
- гледане  на ЦСКА ТВ в продължение на една година, считано от датата на заявяване на картата.   В ЦСКА ТВ ще имате възможност да следите всичко, случващо се във всички клубове, носещи марката ЦСКА. Особено внимание ще се обръща на детско-юношестките формации. Постепенно ще се раработи богата телевизионна програма.;
- Ще имате възможност да сте активни ползватели на Червена зона (армейския фейсбук), да публикувате, да коментирате, да участвате в анкети, в класации, в конкурси и други;     
- Да сте информиран от първа ръка за всичко, случващо се в клуба;
- Да следите най-верния информационен поток;
- да коментирате всяка публикация;
- да изграждате в себе си достоверен образ на случващото се в клуба.

ЗАЯВКА ЗА КАРТА:

Попълва се регистрационната форма. Имената на картодържателят се изписват на български и английски език и са активни само на територията на страната. Уверете се, че сте попълнили правилно всички Ваши данни. На посочения от Вас имейл адрес ще получите потвърждение за заявка и документ за заплащане на картата.  След като мине плащането на посочения от Вас пощенски адрес ще получите картата до 10 дни. Моля, внимателно да изпишете точния си адрес за получаване. От тук нататък ползвайте с настроение, носете навсякъде и нека всеки да докаже своята лоялност. Достъпът до пълната информация и всички услуги на сайта се активират веднага след получаването на превода, а картата до 10 дни по-късно ще е на ваше разположение. Датата на валидност ще е с 10 дни по-късно от получаване на превода. На сайта www.cska.bg можете да следите подробна информация за всички партньорски програми за лоялност за отсъпките, които можете да ползвате.

Средствата се разпределят по клубове. Всеки заявител на карта при регистрацията в платформата е отбелязал клубна принадлежност. Така средствата се разпределят по клубове. Имате възможност да проверите и/или да промените своята клубна принадлежност в личния си акаунт.
Приемът на официалните членове в клуба се осъществява чрез попълване на заявка в платформата от заинтересованата страна, или от законен представител, ако това лице е непълнолетно или недееспособно.

След подаването на заявлението и заплащането на членския внос, който сте си избрали, в срок до 10 дни получавате своята членска карта. Тя е поименна и с унифициран номер. Картата е прекрасен подарък за нашите деца, за служители, за роднини и за приятели.

Всички комуникации с общ характер до притежателите на карти се публикуват публично на www.cska.bg. Съобщения за отделните собственици, се считат за валидни, ако са извършени чрез изпращане на електронно съобщение до имейл адреса, посочен в момента на подписването на този формуляр (при регистрация). Картопритежателят поддържа и контролира имейл адреса, посочен в момента на подписването на този формуляр и има право да го промени в собствения си акаунт или да изпрати информация на имейл адрес: carti@cska.bg;

Картата е валидна за 1 година.
Подновяването на картата се извършва чрез нова заявка и при икономическите условия към настоящия момент на заявяване. Валидността на картата се удължава за още 1 година.

ЦСКА си запазва правото едностранно да променя правилата и условията на този договор. Промените ще влизат в сила, освен ако това не се налага от задължителните разпоредби на правото, в началото на спортния сезон.

При промени Клубът обявява предварително 60 (шестдесет) дни, чрез www.cska.bg или на имейл, посочен от заявителя в момента на попълването на регистрацията.

И двете страни имат винаги право да прекратят договора по всяко време след първата година от срока на договора, като се дава  на другата писмено уведомление с предизвестие от най-малко 15 дни (петнадесет) преди изтичане на срока на картата. Споразумението приключва с датата на изтичане на предизвестието, освен ако Картата не се поднови за същия период. 

ЦСКА не носи отговорност при допуснати грешки от страна на заявителя.        
        
Картодържателят е длъжен внимателно да си пази картата, да не се огъва, да не се чупи, да не се мокри, да не се загрява, да се ползва и съхранява с внимание, за да запази кодовете, необходими за нейното използване.

В случай на кражба или загуба на карта, картодържателят трябва незабавно да уведоми ЦСКА с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронна поща на carti@cska.bg. Преиздава се нова карта, като старата се анулира. Заплащат се само реалните разходи по изработката и доставката на картата.

Картите, които не работят добре, без вина на притежателя, се заменят безплатно.
Всяка карта е поименна и с унифициран номер. Магнитната лента, бар кодът или номерът на картата Ви удостоверяват като ползвател на отстъпките от партньорите на ЦСКА.

В случай че няма доставка поради грешен адрес, ненамерен адрес,отсъствие на клиента и при отказ на клиента, а плащането е направено, средствата се възстановяват на клиента до 10 дни

Сроковете, в които клиентът може да се откаже от поръчка е 3 дни.

СПОНСОРИ

A1 Mobile App

Sponsors

A 1Petrol

acibademcityclinic

motopoint.bg

Армейско пиво

Костюми "Apolon Group"

Обувки "Кавалер"

Sponsors

Copyright © 2020 ЦСКА
Всички права запазени.

Последвайте ЦСКА