Български  English  
ЦСКА - ОБЕДИНЕНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

потребители: 22308


МОМИЧЕТАМОМИЧЕТА

Горен ред, от ляво надясно: Ралица Христова, Владимир Селядцоу, Ива Власева, Николай Чернаев (треньор), Марина Вълкова (треньор), Борис Дилков, Коста Селядцоу, Никола Кирков

Долен ред от ляво надясно: Калоян Динин, Мирослав Прокопиев, Божидар Узунов, Ралица Николова, Олимпия Максимова, Христо Дуков

МОМИЧЕТА
ДОНЕЛИЯ АНТОНОВА 
ИВА ВЛАСЕВА 
НАТАЛИЯ СПАСОВА 
ОЛИМПИЯ МАКСИМОВА 
РАЛИЦА ХРИСТОВА 
РАЛИЦА НИКОЛОВА 
СИМОНА АТАНАСОВА 
ТРЕНЬОРИ
МАРИНА ВЪЛКОВАТреньор
НИКОЛАЙ ЧЕРНАЕВТреньор
Сподели:            

СПОНСОРИ

Юбилейна фланелка ЦСКА - 70 години

Sponsors

A 1Petrol

acibademcityclinic

motopoint.bg

Sponsors

Copyright © 2018 ЦСКА
Всички права запазени.

Последвайте ЦСКА