Български  English  
ЦСКА - ОБЕДИНЕНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
потребители: 24604

Покана за Общо събрание на ШК ЦСКА
сряда 01 февруари, 2017  |   10697Покана за Общо събрание на ШК ЦСКА

Управителният съвет на Шахматен клуб ЦСКА, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на клуба на 11.02.2017 година от 17:00 часа в залата на адрес ул. "Антон П. Чехов" 16А. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Шахматен клуб ЦСКА през 2016 година и финансов отчет за 2016 година;

2. Доклад на контролния съвет;

3. Приемане на програма за дейността на клуба и проектобюджет за 2017 година;

4. Избор на управителен съвет;

5. Избор на контролен съвет;

6. Разни. Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на клуба.

 

Сподели:          

СПОНСОРИ

Вземи своята абонаментна карта

Sponsors

A 1Petrol

acibademcityclinic

motopoint.bg

Армейско пиво

Костюми "Apolon Group"

Обувки "Кавалер"

Sponsors

Copyright © 2019 ЦСКА
Всички права запазени.

Последвайте ЦСКА