Български  English  
ЦСКА - ОБЕДИНЕНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
потребители: 25403

Условия за ползване

ПРОДАЖБИ НА АБОНАМЕНТИ И БИЛЕТИ ЗА ДОМАКИНСКИ МАЧОВЕ И СЪСТЕЗАНИЯ

1. Абонаментни карти.
Обявяват се преди началото на сезона. Продават се на два етапа:СЕЗОН И ПОЛУСЕЗОН.
Абонаментната карта е поименна и съдържа степента на достъп по отношение на вход, ред и място. Заплащането се извършва по допълнителни указания на клуба.
2. Билети за отделните състезания.
Билетите са поименни и дават право на притежателя на определеното място в домакински мачове за първия отбор на ЦСКА, където се отчита степента на достъп , по отношение на календара - дата, час и място.
За допълнителни въпроси: имейл адресът sales@cska.bg и кол център: ......................; адрес гр. София; бул. „Драган Цанков" № 3, стадион „Българска армия", администрация.
3. При промени в графиците на състезанията, закупените билети са валидни. Такива промени не дават право на възстановяване на цената на входния билет, или на обезщетение за всички вреди или щети.
4. Билетите/абонаментите могат да се прехвърлят само по процедура. Промяната на името е на разположение онлайн на cska,bg сайт. Важи само за картодържатели, удостоверяващи официалното членство към клуба ЦСКА: „СЪРЦА ЧЕРВЕНИ".
5. ЦСКА през сезона си запазва правото да предложи ограничен брой пакети, включително и с особено благоприятни икономически условия.
6. Опцията за обявяване на билета за невалиден е в провомощията на компетентните административни органи.
7. В случай на дублиране на мястото трябва да се предостави равностойно такова.
8. Закупуването на входните билети, трябва да бъде направено само чрез официалните канали на ЦСКА. По-специално, в случай на покупка чрез интернет, само чрез оторизирани сайтове и в съответствие с процедурите, установени от ЦСКА. Дружеството няма да бъде ОТГОВОРНО за неуредици при закупени билети чрез канали, различни от разрешените.
9. Непълнолетните могат да получат достъп до стадиона само ако са придружени от възрастни, притежатели на входни билети или абонаментни карти. Условията за цените за непълнолетни се обявяват от клуба.
10. Моля, имайте предвид, че по време на сезона 2016/2017, някои сектори ще бъдат засегнати от поддръжка и модернизация, което може да доведе до дискомфорт по време на спортния сезон.

РЕГУЛАЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТАДИОН „БЪЛГАРСКА АРМИЯ"

11. Всички посетители на стадиона трябва да спазват този регламент и регламентите, издадена от ФИФА, от УЕФА, и на органите за обществена сигурност.
12. Поведение:
• Всеки, който влиза на стадиона трябва да се съобразя с настоящите регламенти;
• Притежанието на документ за достъп и на спазването на настоящия регламент, са условия за влизане и пребиваване на стадиона;
• Неспазването на регламентите води до незабавното прекратяване на правото на достъп, с последващо отстраняване на извършителя от стадиона, както и прилагането на глоба от 100 до 500 лева. Ако нарушителят се окаже вече санкциониран за същия сезон, дори в друго действие, наказанието може да бъде увеличено до половината от максималната стойност и може да бъде наложена забрана за достъп до спортните събития за целия сезон;
• За вход, се изпозва само Вашият билет или абонаментна карта;
• Билетът за стадиона е с личен достъп и не може да бъде продаван на трети лица, освен в случаите и по реда, предписани от правилата на клуба;
• Да се изисква при достъп до стадиона, притежателят на билет или абонаментна карта да представи валиден документ за самоличност, за да се позволи на персонала да проверят съответствието между притежателя и името на действителния ползвател;
• Проверка на билета за достъп трябва да може да се извършва по всяко време при искане на стюардите и затова се пази до изхода от стадиона;
• Зрителят има право/задължение да заеме мястото, посочено в билета или абонаментната карта, с цел сигурност и няма право да заема различно място, дори и да не се използва от друг, без изричното разрешение на клуба;
• Зрителят може да бъде подложен от стюардите и с помощта на детектор за метал, на проверки, за да се предотврати внасянето на забранени материали.
• Клубът може да откаже влизане на стадиона, включително и в следващите срещи, на хора, които нарушават този правилник
• Хореографията може да бъде предложена и изпълнявана в съответствие със закона и с решенията, взети в клуба, само в рамките на отделните сектори на стадиона и само по инициатива на отделни лица или групи, които обичайно извършват цялостното управление на всички, свързани с тях дейности. Евентуалното изграждане на специална интересна хореография в множество сектори на стадиона са от изключителното право за организиране от клуба.

ЗАБРАНЕНО Е НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЦСКА

• Притежание на студено оръжие и/или огнестрелно оръжие, взривни вещества, пиротехнически изделия, дим, светещите факли, камъни, ножове или други остри или режещи предмети, звукови инструменти (барабани, тромпети, музикални инструменти от всякакъв вид), мегафони и други системи или усилване на звука, инструменти за издаване на целенасочени светлинни лъчи (лазерни показалки, и други подобни) и други предмети, които могат да застрашат безопасността на хора, смущаващи или застрашаващи гладкото протичане на спортните състезания;
• Употребата на алкохолни напитки от всякакъв вид;
• Притежаването на наркотици, отрови, токсични вещества, запалими материали, бои и др.;
• Влизането в нетрезво състояние, под влиянието на алкохол, наркотици или психотропни вещества;
• Вкарването на течности в кутии или в стъклени или пластмасови бутилки;
• Донасянето на животни от всякакъв вид;
• Обличането на жилетки или дрехи и по цвят и форма, равни на или близки до тези на стюардите и другите работници, свързани с облужването на спортното съоръжение;
• Създаването на неоторизирана хореография, която е различна от тази, одобрена от спортния клуб. Който се интересува, трябва да се свърже предварително и да подаде необходимата специална документация;
• Да се използват знамена, знаци, хоризонтални банери, флагчета, документи, чертежи и други печатни или писмени материали, съдържащи пропаганда на идеологически и религиозни доктрини, политики, или твърдения или концепции, които подстрекават към насилие, расова омраза, етническа или религиозна основа, което може да застраши или да попречи на гладкото протичане на спортните състезания;
• Да се използват материали, които пречат на видимостта на другите зрители на аварийните знаци и е пречка за евакуационни пътища към изходите или към терена;
• Агресивни действия срещу стюардите и/или служителите за сигурност;
• Изрази, дори с хорове или писмени изложения, всички форми на расова, етническа или религиозна основа, или да участват в други прояви на нетолерантност;
• Провеждане на всякакъв вид бизнес, който не е бил предварително писмено разрешен от клуба.
• Поведение, което може да причини вреда на други зрители;
• Повреди или подправяне по някакъв начин на съоръжения, инфраструктура и услуги;
• Изкачването на парапети, преградни стени и други структури, които не са предназначени за публично престой;
• Разполагането по стъпалата, по отношение на достъпа и евакуационни пътища и всеки друг път за бягство;
• Достъпът на инвалидни колички за хора с увреждания, както и детски колички може да се случи само чрез специално определен вход.

ВНИМАНИЕ
• Да се има предвид, че нарушението на настоящия регламент е обект на административно наказание.
• Използването на емблеми и символи на организации, които разпространяват дискриминация или насилие за расова, етническа, национална или религиозна основа;
• Подбуждане на насилие по време на спортни състезания;
• Използване на опасни материали и фойерверки;
• Заобикалянето на разделителите;
• Нахлуването на терена.
• Вътре и извън стадиона системата за видеонаблюдение е активна. Всички записани изображения ще бъдат предоставени на разположение на съдебните и органите на реда. Данните се обработват в съответствие с разпоредбите на Законодателството на РБ.
• Личните данни на купувачите на билети, карти и други се обработват за целите и по начина, предвиден от закона и договора за придобиването им.

 

СПОНСОРИ

A1 Mobile App

Sponsors

A 1Petrol

acibademcityclinic

motopoint.bg

Армейско пиво

Костюми "Apolon Group"

Обувки "Кавалер"

Sponsors

Copyright © 2020 ЦСКА
Всички права запазени.

Последвайте ЦСКА