ЦСКА - ОФИЦИАЛЕН ФЕН МАГАЗИН
Български  English  

Защита на личните данни

Декларация за конфиденциалност на ЦСКА МЕДИЯ EООД

ЦСКА МЕДИЯ EООД се ангажира да защитава вашата конфиденциалност. Настоящата декларация за конфиденциалност описва практиката на сайта www.cska.bg ("Сайтът") да събира и използва данни; тя не се отнася за други онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги на ЦСКА МЕДИЯ EООД. При отварянето на този Сайт, вие приемате описаната в тази декларация за конфиденциалност практика за събиране и използване на лични данни.

Събиране на личните данни

Ние ще ви попитаме, когато ни трябва информация, която лично ви идентифицира (лични данни) или която ни позволява да се свържем с вас, за да ви предоставим услуга или изпълним транзакция, поръчана от вас, напр. получаване на информация за продуктите и услугите на ЦСКА МЕДИЯ EООД, записване в състезание, поръчка на бюлетини по електронната поща, включване в приоритетен сайт или услуга с ограничен достъп, абониране за събитие или обучение и дори покупка, изтегляне, и/или регистриране на продукти на ЦСКА МЕДИЯ EООД. Събираните от нас лични данни може да включват вашето име, имейл адрес, телефон.

В Сайта може да се съдържа определена информация за посещението ви, напр. името на вашия интернет доставчик и IP адреса, под който сте в интернет; датата и часа, когато сте отворили сайта; страниците, които сте отворили в сайта, и интернет адреса на уеб сайта, от който директно се отворили нашия. Тази информация се използва с цел подобряване и администриране на сайта и за анализиране на тенденциите. Някои от сайтовете ни събират данни за вашия софтуер, за да предоставят исканата услуга.

За да избегнете прихващането и използването на имейл адреса ви и други лични данни с неподходяща или злонамерена цел, ЦСКА МЕДИЯ EООД ви съветва да внимавате при публикуването на истинския си имейл адрес или лични данни в дискусионни групи, чатове и други публични форуми.

Използване на личните данни

Събираните от Сайта лични данни се използват за работата на Сайта и за предоставянето на услуги, които сте поискали или разрешили.

Предвид тази употреба, ЦСКА МЕДИЯ EООД може да използва личните данни, за да ви предостави по-ефикасно обслужване, за да подобри Сайта и съответните продукти и услуги в него и улесни използването на Сайта, като намали нуждата от постоянно въвеждане на една и съща информация или като персонализира Сайта според вашите предпочитания и интереси. За ви предложим едни и същи услуги при работата ви с продукти на ЦСКА МЕДИЯ EООД, събираната информация от ЦСКА МЕДИЯ EООД може да се комбинира с информация, събрана от други услуги на ЦСКА МЕДИЯ EООД.

Може да използваме личните ви данни, за да ви предоставим важна информация за продукт или услуга, която използвате. Освен това, с ваше разрешение, може да ви изпращаме информация за други продукти или услуги на ЦСКА МЕДИЯ EООД.

Данните за посещенията на сайта се обединяват с анонимна демографска информация за изследователски цели, като тази информация може да се използва като цяло, за да се предостави по-подходящо съдържание. В някои части за ограничено влизане на www.cska.bg, с ваше разрешение може да комбинираме данните за посещенията на сайта с вашите лични данни, за да ви предоставим персонализирано съдържание. Ако не дадете разрешение, няма да ви предложим персонализирани услуги и да обединяваме личните ви данни с тези за посещенията на сайта.

ЦСКА МЕДИЯ EООД може да съобщи лични данни, ако това се налага по закон, със съзнанието, че това е нужно за:

(а) съблюдаване на законодателството или изпълнение на правен процес на ЦСКА МЕДИЯ EООД;

(б) защита и запазване на правата и собствеността на ЦСКА МЕДИЯ EООД;

(в) действия при спешни обстоятелства с цел защита на личната безопасност и тази на служители, представители или потребители на продуктите и услугите на ЦСКА МЕДИЯ EООД.

Контрол на личните данни

Освен ако е указано друго в това споразумение, предоставените от вас в този Сайт лични данни няма да се разпространяват извън www.cska.bg без вашето разрешение. Както е описано по-долу в следващия раздел, вие имате достъп до личните си данни и можете да избирате измежду няколко варианта за връзка с вас.

Имайте предвид, че настоящата декларация за конфиденциалност и указаните от вас предпочитания в Сайта не се отнасят задължително за личните данни, които може да сте предоставили на ЦСКА МЕДИЯ EООД по отношение на други отделни продукти или услуги на ЦСКА МЕДИЯ EООД.

ЦСКА МЕДИЯ EООД може да ви изпраща периодични имейл съобщения, като ви информира за техническото обслужване или проблеми със сигурността за поръчана от вас услуга или продукт или за това, че сте поръчали такива. При някои услуги, предлагани от ЦСКА МЕДИЯ EООД, връзката с клиента е неотделима част от самата услуга. Няма да можете да откажете абонамента си от тези имейл съобщения, тъй като те са част от избраната от вас услуга.

Достъп до личните данни

Предоставените от вас лични данни и предпочитания за връзка в този Сайт могат да се разглеждат или редактират чрез ЦСКА МЕДИЯ EООД.

Някои услуги, предлагани в www.cska.bg, може да събират данни, които не са достъпни в директно чрез Сайта. В такива случаи обаче можете да получите достъп до личните си данни, като се свържете с ЦСКА МЕДИЯ EООД, както е описано в края на тази декларация, или чрез алтернативни начини, описани в съответната услуга.

Защита на личните данни

ЦСКА МЕДИЯ EООД се ангажира да защитава личните ви данни. Използваме различни технологии и процедури за защита, които ни помагат да защитим личните данни от неоторизиран достъп, употреба или разпространение. Например, съхраняваме предоставените от вас лични данни на сървъри с ограничен достъп, разположени на защитени места. Освен това, при прехвърлянето на поверителни лични данни по интернет, ние ги защитаваме чрез шифроване, например с SSL протокол.

Защита на личните данни на деца

www.cska.bg е сайт за общо ползване и не събира съзнателно каквито и да е лични данни от деца.

Използване на бисквитки

В този Сайт използваме бисквитки, за да осигурим целостта на регистрационния процес и персонализираме Сайта. Бисквитката представлява малък текстов файл, който се записва на твърдия ви диск от сървър на уеб страници. Бисквитките не могат да се използват за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките са уникални и могат да се прочетат единствено от уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка.

Една от основните цели на бисквитките е удобство, за да спестите време. Например, ако персонализирате уеб страница или разглеждате сайт, с помощта на бисквитката сайтът ще си припомни вашите данни при следващи посещения. Това улеснява процеса на предоставяне на съответното съдържание, разглеждането на сайта и т. н. Когато се върнете на уеб сайта, данните, които сте предоставили преди това, могат да се възстановят, за да можете лесно да използвате персонализираните от вас функции на сайта.

Приложение на тази декларация за конфиденциалност

Ако имате въпроси за тази декларация, трябва да се свържете се с ЦСКА МЕДИЯ EООД.

Промени в тази декларация за конфиденциалност

От време на време може да актуализираме тази декларация за конфиденциалност. При съществени промени на тази декларация за конфиденциалност ще ви уведомим, като поставим съобщение на видно място в началната страница на уеб сайта ни или ви го изпратим директно. Препоръчваме ви редовно да преглеждате тази декларация за конфиденциалност, за да бъдете информирани за това как защитаваме личните данни, които събираме. Ако продължите да използвате услугата, това означава, че приемате настоящата декларация за конфиденциалност и актуализациите й.

Информация за връзка

ЦСКА МЕДИЯ EООД приветства вашите коментари за тази декларация за конфиденциалност. Ако смятате, че ЦСКА МЕДИЯ EООД не се придържа към тази декларация за конфиденциалност, свържете се с нас и ние ще направим всичко, в рамките на търговски оправданото, бързо да установим и разрешим проблема.Вземете вашата членска карта